Natuurlijke voortuin

Natuurlijke voortuin met Gravedor halfverharding. Grote veldkeien en bodembedekkende planten.